Skip to content

Witamy na stronie

Polskiego Towarzystwa Waterynaryjnego
Medycyny Ratunkowej

Polskiego Towarzystwa Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej

O nas

Młoda i dynamicznie rozwijająca się dyscyplina kliniczna jaką stanowi medycyna ratunkowa rodzi nowe oczekiwania właścicieli oraz zmienia podejście lekarzy weterynarii do działań w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia zwierząt, szczególnie towarzyszących.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy i potrzebom opiekunów zwierząt staraniem lekarzy weterynarii praktyków zostało powołane Polskie Towarzystwo Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej.

Mamy nadzieję, że bogata oferta usług weterynaryjnych oferowana dzięki kompetencjom i pracy wielu lekarzy weterynarii dzięki uzupełnieniu o profesjonalne, zorganizowane działania ratunkowe umożliwi niesienie pomocy w szczególnie trudnych sytuacjach.

O skuteczności profesjonalnych działań medycyny ratunkowej stanowią w równej mierze:

Stąd nasze działania kierujemy do:
– lekarzy, studentów weterynarii
– techników weterynarii
– opiekunów zwierząt

kompetencje i umiejętności lekarzy

wyszkolenie i pomoc techników weterynarii

świadomość zagrożeń i sposobów prawidłowego postępowania wśród opiekunów

rozwiązania organizacyjne, dostępność specjalistycznego sprzętu

Aktualności

4-6 X 2019 Międzynarodowa Konferencja Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej

Dziękujemy uczestnikom i patronom. Do zobaczenia

Konferencja 2018
Scan0075

Medycyna ratunkowa – intensywne działania medyczne prowadzone w obliczu objawów wskazujących na bezpośrednie zagrożenie życia. Priorytetem postępowania jest rozpoznanie rodzaju zaburzeń stanu homeostazy wewnętrznej oraz wspomaganie niewydolnych mechanizmów regulacyjnych.

Członkostwo

– jeśli interesuje Cię poznanie możliwości niesienia pomocy w trudnych sytuacjach,
– jeśli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem ,
– jeśli oczekujesz pomocy we wprowadzaniu uznanych standardów postępowania.

Kontakt

Dane Towarzystwa:

Polskie Towarzystwo Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej
ul. Mysłowicka 65a
40-453 Katowice
e-mail: info@pavecc.pl
NIP: 9542792226
REGON: 380209406
KRS: 0000726622

Numer konta:
40 1050 1214 1000 0090 8039 5883
POLSKIE TOWARZYSTWO WETERYNARYJNEJ MEDYCYNY RATUNKOWEJ

Władze i statut Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa

prezes dr n. wet. Marcin Bojarski
wiceprezes lek. wet. Rafał Boroń
wiceprezes lek. wet. Paweł Stolarek
lek. wet. Elżbieta Woźniak
skarbnik lek. wet. Aleksander Tabacki