Skip to content

Rodzaj szkolenia lekarzy weterynarii: kurs seminaryjno -warsztatowy obejmujący 4 spotkania

Prowadząca: dr n. wet. Olga Szaluś-Jordanów, SGGW w Warszawie

Tytuł: Kardiologia psów i kotów – kurs podstawowy

Termin: Część I 13.04.2019

Część II 12.05.2019

Część III 07.09.2019

Część IV 19.10.2019

Miejsce: Katowice ul Mysłowicka 65a Klinika Weterynaryjna Giszowiec

Organizator: Polskie Towarzystwo Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej

Czas szkolenia 4 x 6 godzin

Część I 13.04.2019

Tematy: Wskazania do badania kardiologicznego oraz informacje, kiedy rozszerzyć badanie fizykalne o badanie echokardiograficzne i badanie EKG. Czy pacjenta bez szmerów sercowych możemy uznać za zdrowego- jak często się mylimy? Wprowadzenie do badania echokardiograficznego obejmujące podstawowe informacje na temat wyboru aparatu echokardiograficznego i głowic oraz ustawienia aparatu. Przygotowanie pacjenta do badania kardiologicznego oraz opis podstawowych projekcji.
Część praktyczna- wyprowadzenie podstawowych projekcji przez uczestników kursu.

Część II 12.05.2019

Tematy: jak sobie radzić z pacjentem trudnym (agresywny, niespokojny, młody , w stanie ciężkim)- co wystarczy do postawienia podstawowej diagnozy. Prezentacja przypadków własnych celem zapoznania się z obrazem różnych chorób serca. Omówienie badań echokardiograficznych dostarczonych przez uczestników kursu.

Część praktyczna- wyprowadzenie podstawowych projekcji, wykonania podstawowych pomiarów.

Część III 07.09.2019

Kiedy i jak leczyć -prezentacja w oparciu o wybrane przypadki.  Praktyczne zagadnienia związane z  przygotowaniem procedury punkcji osierdzia, klatki piersiowej oraz jamy brzusznej. Rokowanie w chorobach serca. Omówienie badań echokardiograficznych dostarczonych przez uczestników kursu.

Część praktyczna- doskonalenie techniki wyprowadzenia podstawowych projekcji oraz wykonania podstawowych pomiarów.

Część IV 19.10.2019

Prezentacja wybranych przypadków, omówienie leczenia oraz rokowania- spotkanie interaktywne. Test obejmujący część praktyczną (rozpoznawanie przypadków) i część teoretyczną.

Część praktyczna- badanie kardiologiczne obejmujące badanie echokardiograficzne: wykonanie badania, wykonanie pomiarów wraz z postawieniem diagnozy przez każdego uczestnika kursu.