Skip to content

Typ szkolenia: szkolenie seminaryjno-warsztatowe

Tytuł :Szkolenie kardiologiczne dla zaawansowanych

Termin: 20.10.2019

Prowadząca: dr n. wet. Olga Szaluś-Jordanów, SGGW w Warszawie

Miejsce: Katowice ul Mysłowicka 65a Klinika Weterynaryjna Giszowiec

Organizator: Polskie Towarzystwo Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej

Szkolenie skierowane jest do lekarzy weterynarii, którzy mają opanowane podstawy badania echokardiograficznego obejmujące badanie dwuwymiarowe i M-mode.

Część teoretyczna:

10.00-11.00 Badanie dopplerowskie: doppler znakowany kolorem, pulsacyjny i ciągły. Obraz fizjologiczny przepływu przez zastawki przedsionkowo-komorowe oraz zastawki półksiężycowate

11.00-12.00- Obraz patologiczny przepływu przez zastawki przedsionkowo-komorowe oraz zastawki pólksiężycowate. Przetrwały przewód tętniczy.

12.00-13.00- Prezentacja przypadków klinicznych

13.00-14.00- Przerwa obiadowa

14.00-17.00- Zajęcia praktyczne

szkolenie obejmuje 6 godzin zajęć