Skip to content

Typ szkolenia: szkolenie seminaryjno-warsztatowe

Tytuł : T-FAST, Badanie echokardiograficzne i USG klatki piersiowej dla lekarza praktyka.

Termin: 14.04.2019

Prowadząca: dr n. wet. Olga Szaluś-Jordanów, SGGW w Warszawie

Miejsce: Katowice ul Mysłowicka 65a Klinika Weterynaryjna Giszowiec

Organizator: Polskie Towarzystwo Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej

Szkolenie dla lekarzy weterynarii, chcących poszerzyć kompetencje diagnostyczne z zakresu podstawowej ultrasonograficznej oceny serca i struktur klatki piersiowej.

10.00-11.00 Kontekst kliniczny stosowania badań wg protokołów FAST

11.00-12.00- Podstawy badania echokardiograficznego

12.00-13.00- Podstawy oceny USG struktur klatki piersiowej

13.00-14.00- Prezentacja- przypadki kliniczne

14.00-15.00 obiad

15.00-17.00 zajęcia praktyczne

14.00-17.00- Zajęcia praktyczne

Czas trwania szkolenia 6 godzin