Skip to content

test

Zgłoszenie uczestnika
Dane do faktury
NIP
Dane płatnika
Forma uczestnictwa – prosimy wybrać po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi poniżej
I kurs podstawowy - koszt 2400 zł za 4 części (w tym 23 % VAT)Kurs zaawansowany II stopień - koszt 850 zł (w tym 23 % VAT)Kurs zaawansowany III stopień - koszt 850 zł (w tym 23%VAT)T-FAST, Badanie echokardiograficzne i USG klatki piersiowej dla lekarza praktyka - koszt 850 zł (w tym 23%VAT)
zapoznałem się z treścią Regulaminu organizacji szkoleń PTWMR

Zgłoszenie uczestnika

Dane do faktury

NIP


Dane płatnika


Forma uczestnictwa – prosimy wybrać po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi poniżej
I kurs podstawowy - koszt 2400 zł za 4 części (w tym 23 % VAT)Kurs zaawansowany II stopień - koszt 850 zł (w tym 23 % VAT)Kurs zaawansowany III stopień - koszt 850 zł (w tym 23%VAT)T-FAST, Badanie echokardiograficzne i USG klatki piersiowej dla lekarza praktyka - koszt 850 zł (w tym 23%VAT)