Witamy na stronie

Polskiego Towarzystwa Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej

O nas

Młoda i dynamicznie rozwijająca się dyscyplina kliniczna jaką stanowi medycyna ratunkowa rodzi nowe oczekiwania właścicieli oraz zmienia podejście lekarzy weterynarii do działań w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia zwierząt, szczególnie towarzyszących.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy i potrzebom opiekunów zwierząt staraniem lekarzy weterynarii praktyków zostało powołane Polskie Towarzystwo Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej.

Mamy nadzieję, że bogata oferta usług weterynaryjnych oferowana dzięki kompetencjom i pracy wielu lekarzy weterynarii dzięki uzupełnieniu o profesjonalne, zorganizowane działania ratunkowe umożliwi niesienie pomocy w szczególnie trudnych sytuacjach.

O skuteczności profesjonalnych działań medycyny ratunkowej stanowią w równej mierze:

Stąd nasze działania kierujemy do:
– lekarzy, studentów weterynarii
– techników weterynarii
– opiekunów zwierząt

kompetencje i umiejętności lekarzy

wyszkolenie i pomoc techników weterynarii

świadomość zagrożeń i sposobów prawidłowego postępowania wśród opiekunów

rozwiązania organizacyjne, dostępność specjalistycznego sprzętu

Szkolenia

kardioplakat 2019
Zgłoszenie uczestnika
Dane do faktury
NIP
Dane płatnika
Forma uczestnictwa – prosimy wybrać po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi poniżej
I kurs podstawowy - koszt 2400 zł za 4 części (w tym 23 % VAT)Kurs zaawansowany II stopień - koszt 850 zł (w tym 23 % VAT)Kurs zaawansowany III stopień - koszt 850 zł (w tym 23%VAT)T-FAST, Badanie echokardiograficzne i USG klatki piersiowej dla lekarza praktyka - koszt 850 zł (w tym 23%VAT)
zapoznałem się z treścią Regulaminu organizacji szkoleń PTWMR

Medycyna ratunkowa – intensywne działania medyczne prowadzone w obliczu objawów wskazujących na bezpośrednie zagrożenie życia. Priorytetem postępowania jest rozpoznanie rodzaju zaburzeń stanu homeostazy wewnętrznej oraz wspomaganie niewydolnych mechanizmów regulacyjnych.

Członkostwo

– jeśli interesuje Cię poznanie możliwości niesienia pomocy w trudnych sytuacjach,
– jeśli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem ,
– jeśli oczekujesz pomocy we wprowadzaniu uznanych standardów postępowania.

Chcesz wiedzieć więcej i mieć dostęp do materiałów dostępnych tylko dla użytkowników? Skorzystaj z bezpłatnej rejestracji i bądź z nami na bieżąco.

Masz już konto? Zaloguj się i sprawdź co u nas nowego!

Kontakt

Dane Towarzystwa:

Polskie Towarzystwo Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej
ul. Mysłowicka 65a
40-453 Katowice
e-mail: info@pavecc.pl
NIP: 9542792226
REGON: 380209406
KRS: 0000726622

Numer konta:
40 1050 1214 1000 0090 8039 5883
POLSKIE TOWARZYSTWO WETERYNARYJNEJ MEDYCYNY RATUNKOWEJ

Władze i statut Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa

prezes dr n. wet. Marcin Bojarski
wiceprezes lek. wet. Rafał Boroń
wiceprezes lek. wet. Paweł Stolarek
sekretarz lek. wet. Marta Stabińska
skarbnik lek. wet. Aleksander Tabacki