Międzynarodowa Konferencja Medycyny Ratunkowej PAVECC
Katowice 2019

Stany zagrożenia życia – dysfunkcje oddechowo-krążeniowe

5-6
października 2019

miejsce

Międzynarodowe Centrum Kongresowe

KATOWICE

źródło: http://www.mck.katowice.eu/index/galeria/42,mck.html
źródło: http://www.mck.katowice.eu/index/galeria/42,mck.html

PRELEGENCI

Céline Pouzot-Nevoret

Olga Szaluś Jordanow

Emily Thomas

Soren Boysen

Tobias Grave

Serdecznie zapraszamy w imieniu komitetu organizacyjnego na międzynarodowa konferencję PAVECC do Katowic, do Polski.

Dojazd: Bezpośrednia bliskość portu lotniczego w Katowicach oraz Krakowie, przebieg autostrady A4, szybkie połączenia kolejowe pozwalają na wygodny dojazd z każdego zakątka Europy.

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza Katowice przeszły niezwykła zmianę związaną z ograniczeniem działań górnictwa i przemysłu ciężkiego, którego miejsce zajmują nowe technologie, specjalistyczna edukacja, działalność kulturalna.

Jeśli chcesz z bliska zobaczyć jak miasto, którego przeszłość związana była z wydobyciem węgla zmienia się w miasto – ogród koniecznie powinieneś nas odwiedzić.

AKOMODACJA

WSPÓŁPRACA

SPONSOR

SPONSOR

ZŁOTY SPONSOR

ZŁOTY SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

PAVECC

Młoda i dynamicznie rozwijająca się dyscyplina kliniczna jaką stanowi medycyna ratunkowa rodzi nowe oczekiwania właścicieli oraz zmienia podejście lekarzy weterynarii do działań w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia zwierząt, szczególnie towarzyszących.

Polskie Towarzystwo Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej zostało powołane wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy i potrzebom opiekunów zwierząt staraniem lekarzy weterynarii praktyków.

Mamy nadzieję, że bogata oferta usług weterynaryjnych oferowana dzięki kompetencjom i pracy wielu lekarzy weterynarii dzięki uzupełnieniu o profesjonalne, zorganizowane działania ratunkowe umożliwi niesienie pomocy w szczególnie trudnych sytuacjach.

kompetencje i umiejętności lekarzy

wyszkolenie i pomoc techników weterynarii

świadomość zagrożeń i sposobów prawidłowego postępowania wśród opiekunów

rozwiązania organizacyjne, dostępność specjalistycznego sprzętu

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej
ul. Mysłowicka 65a, 40-453 Katowice
e-mail: info@pavecc.pl