II Międzynarodowa Konferencja Medycyny Ratunkowej
PAVECC 2020

rezerwuj termin 17-18 października 2020- szczegóły już wkrótce

PAVECC

Młoda i dynamicznie rozwijająca się dyscyplina kliniczna jaką stanowi medycyna ratunkowa rodzi nowe oczekiwania właścicieli oraz zmienia podejście lekarzy weterynarii do działań w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia zwierząt, szczególnie towarzyszących.

Polskie Towarzystwo Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej zostało powołane wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy i potrzebom opiekunów zwierząt staraniem lekarzy weterynarii praktyków.

Mamy nadzieję, że bogata oferta usług weterynaryjnych oferowana dzięki kompetencjom i pracy wielu lekarzy weterynarii dzięki uzupełnieniu o profesjonalne, zorganizowane działania ratunkowe umożliwi niesienie pomocy w szczególnie trudnych sytuacjach.

kompetencje i umiejętności lekarzy

wyszkolenie i pomoc techników weterynarii

świadomość zagrożeń i sposobów prawidłowego postępowania wśród opiekunów

rozwiązania organizacyjne, dostępność specjalistycznego sprzętu